COOKIEPOLICY

Den här WEBBPLATSEN använder sina egna cookies och tredjepartscookies för att mäta och analysera våra användares webbanvändning. Cookies är filer som installeras i systemet som får åtkomst till vår webbplats och används i de syften som anges på den här WEBBPLATSEN. Utöver de cookies som strikt krävs för webbläsning, såsom sessionscookies, använder den här WEBBPLATSEN följande cookies och spårningsfiler:

  • Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc., med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043 i USA. Google lagrar cookies för att skapa statistik om WEBBPLATSENS besökartrafik och -volym för att kunna förbättra besök och WEBBPLATSENS positionering. Uppgifterna som hämtas kommer att hanteras av Google i enlighet med integritetspolicyn som finns på https://www.google.es. Genom att använda WEBBPLATSEN samtycker du till att dina uppgifter behandlas av Google.
  • Sociala medie-cookies https://www.facebook.com/, https://twitter.com, http://www.youtube.com/, http://www.pinterest.com eller http://www.linkedin.com: Var och en av dessa webbplatser använder sina egna cookies som låter dig använda knappar som Gilla och Dela.

De uppgifter som hämtas kommer att behandlas av Google och andra angivna entiteter i enlighet med dess respektive integritetspolicy, som återfinns genom att klicka på ovan nämnda länkar. Utövandet av alla rättigheter som hör samman med behandlingen måste därmed kommuniceras direkt till de ansvariga för respektive webbplats.

Cookies kommer inte att installeras i din dator förrän du har godkänt dess användning i popup-rutan som visas när du besöker WEBBPLATSEN för första gången. Genom att godkänna, går ANVÄNDAREN med på användningen av cookies och spårningsfiler med IP-adresser som låter vårt företag samla in statistiska uppgifter om: antal besökta sidor, språk, sociala medie-plattformar där vårt innehåll delas, stad eller region från vilken IP-adressen har åtkomst till vår sida, antal nya besökare, frekvens och längd på besöken, sessionstid och webbläsar- och systemterminal som används för att besöka vår WEBBPLATS.

ANVÄNDAREN kan stoppa installation av cookies på sitt system eller radera ut befintliga cookies genom sina webbläsarinställningar och genom användning av särskilda applikationer. BOLAGET kan dock inte hållas ansvarigt om WEBBPLATSEN inte fungerar korrekt till följd av inaktivering av cookies. De uppgifter som hämtas är helt anonyma och kommer inte under några omständigheter att kunna kopplas tillbaka till eller identifiera en särskild ANVÄNDARE.

Om ANVÄNDAREN önskar radera cookies efter att de har lagrats på personens dator, vilket kräver dennes godkännande, kan personen göra det via de webbläsarverktyg som finns tillgängliga för detta syfte. Du få åtkomst till ytterligare information om detta genom att använda följande länkar:

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb
Safari: https://support.apple.com/en-gb/HT201265
Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

Observera att några element på den här WEBBPLATSEN skulle kunna sluta att fungera korrekt om ANVÄNDAREN inte godkänner cookies eller senare inte längre samtycker till dess användning.