OIKEUDELLINEN ILMOITUS

 1. Yleistä
www.cosentino.com (jäljempänä: VERKKOSIVUSTO) on Cosentino Global, S.L.U. -yhtiön (jäljempänä YHTIÖ) omaisuutta. Yrityksen verotunnus on B01966597 ja rekisteröity osoite Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería), ja yritys on kirjattu Almerían yritysrekisteriin, nidos 90, folio 176, sivu 2270, merkintä 4. VERKKOSIVUSTON avulla käyttäjät pääsevät eri palveluihin ja sisältöihin ja voivat käyttää niitä. Näin ollen VERKKOSIVUSTO toimii välineenä yhtiön tuotteiden ja palvelujen toimittamiselle ja mainostamiselle sekä suoralle pääsylle yhtiön verkkopalveluihin. Tämän asiakirjan tarkoitus on yhdenmukaistaa YHTIÖN tällä VERKKOSIVUSTOLLA toteuttamat toimet, sen säännöllinen käyttö ja käyttäjien tekemät tuote- ja palveluostot soveltuvan lainsäädännön kanssa.
 1. Palvelujen luonne
VERKKOSIVUSTON käyttö on periaatteessa ilmaista lukuun ottamatta tuotteita ja palveluita, joiden ostamiseksi VERKKOSIVUSTOLLA vaaditaan maksu. YHTIÖ tarjoaa käyttäjälle ja/tai asiakkaalle PORTAALIN välityksellä seuraavat palvelut:
 • COSENTINON ladattavat tiedot ja sisältö
 • uutiskirjeen tilauslomake
 • työtarjousten tilauslomake
 • liikeyhteys- ja asiakaspalvelupyyntölomake
Kukin näistä palveluista on esitelty verkkosivustolla.
 1. KÄYTTÄJÄN velvollisuudet
KÄYTTÄJÄ sitoutuu olemaan käyttämättä VERKKOSIVUSTOA tai VERKKOSIVUSTON sisältämiä tietoja tavoilla, jotka ovat lain, hyvien tapojen tai yleisen järjestyksen vastaisia. Yleisemmin KÄYTTÄJÄ sitoutuu käyttämään VERKKOSIVUSTOA niiden ehtojen mukaisesti, jotka YHTIÖ on määrittänyt. KÄYTTÄJÄLLÄ on yksiomainen vastuu mielipiteistään, sisällöstään ja kaikista tekemistään toimenpiteistä. YHTIÖTÄ ei voida pitää vastuussa haitasta tai vahingoista, jotka johtuvat toiminnasta, joihin se ei pysty vaikuttamaan tai joista se ei ole tietoinen.
 1. YHTIÖN velvollisuudet
YHTIÖ ei ole vastuussa vioista, jotka estävät VERKKOSIVUSTON ja sen sisällön käytön, vaikka se pyrkii parhaansa mukaan estämään tällaiset viat. YHTIÖ varaa oikeuden keskeyttää pääsyn VERKKOSIVUSTOLLE väliaikaisesti ilman ennakkoilmoitusta kunnossapito-, huolto-, kehittämis- ja päivitystoimenpiteiden toteuttamiseksi.
 1. Teollis- ja tekijänoikeudet
Koko verkkosivustolla, mukaan luettuna kuvilla, tuotemerkeillä, grafiikalla, logoilla, painikkeilla, ohjelmistotiedostoilla, väriyhdistelmillä sekä sen sisällön rakenteella, valinnalla, järjestyksellä ja esitystavalla on teollis- ja tekijänoikeuslakien suoja, joka kieltää niiden jäljentämisen, levittämisen, julkistamisen ja muuttamisen muutoin kuin henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön. VERKKOSIVUSTON tai sen jonkin osan käyttäminen liiketoimintatarkoituksessa tai laittomaan tarkoitukseen on ehdottoman kiellettyä. VERKKOSIVUSTON sisältö voidaan ladata käyttäjän tietokoneelle vain yksityiseen tai liiketoimintaan liittymättömään käyttöön. Kyseistä sisältöä ei kuitenkaan saa käyttää mihinkään toimintaan, jäljentää, levittää, muuttaa, julkistaa, siirtää tai muunnella ilman yksilöityä ja nimenomaista lupaa. VERKKOSIVUSTON sisällön täsmällisyyttä tai virheettömyyttä ei taata, kuten ei voida taata sitä, että käyttäjä ei sisältöä vapaasti käyttäessään loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. Tämän sivuston sisällön asianmukainen tai epäasianmukainen käyttö on käyttäjän vastuulla. YHTIÖ varaa oikeuden käyttää sisältöä, jonka käyttäjät ovat antaneet VERKKOSIVUSTOLLA, vielä sen jälkeen, kun käyttäjä on lopettanut portaalin tilaamisen. YHTIÖ huolehtii kuitenkin siitä, että käyttäjien henkilötietoja ei käytetä kyseisten tietojen hyödyntämisessä. Jos käyttäjä tai kolmas osapuoli epäilee, että VERKKOSIVUSTOLLA oleva sisältö loukkaa tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, pyydämme häntä ilmoittamaan siitä YHTIÖLLE sähköpostitse osoitteeseen atencioncliente@cosentino.com ja kertomaan vähintään seuraavat tiedot:
 1. a) ilmoittajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite b) mahdollisesti loukatun tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden omistavan henkilön/organisaation tiedot c) loukkaavan sisällön tiedot ja sijainti VERKKOSIVUSTOLLA d) toteamus siitä, että sisältö on lisätty ilman tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden omistavan henkilön/organisaation nimenomaista lupaa. Edellisestä riippumatta YHTIÖ varaa oikeuden puolustautua korvausvaatimuksia vastaan, jotka perustuvat nykyisiin voimassa oleviin ja täytäntöönpanokelpoisiin, mainontaa, tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia koskeviin säännöksiin.
 2. Hyperlinkit
VERKKOSIVUSTOLLA on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Yhtiö ei ole vastuussa yhteyksistä, sisällöstä tai yksityisyyden suojaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä tai henkilötietojen käsittelystä näiden linkkien taustalla olevilla sivustoilla. YHTIÖ kehottaa käyttäjiä lukemaan huolellisesti linkitettyjen sivustojen tietosuojakäytännöt. YHTIÖN VERKKOSIVUSTON sivujen linkittämiseen ulkoisille verkkosivustoille sovelletaan seuraavia ehtoja:
 • YHTIÖN VERKKOSIVUSTON sisältämien palvelujen osittainen tai täydellinen jäljentäminen on kiellettyä. • YHTIÖN VERKKOSIVUSTON sivuja ja sen palveluja koskevien väärien, epätäsmällisten tai epätosien väittämien esittäminen on kiellettyä. • YHTIÖ ei missään olosuhteissa ole vastuussa sisällöstä, tiedoista, väittämistä, mielipiteistä tai palveluista, jotka saatetaan yleisön saataville verkkosivustoilla, joista on linkki VERKKOSIVUSTOLLE. • Kaikkien linkkien on ohjattava VERKKOSIVUSTON kotisivulle. • Jos jokin taho haluaa tarjota linkin VERKKOSIVUSTOLLE, sen on otettava yhteys YHTIÖÖN ja pyydettävä siihen nimenomainen suostumus. YHTIÖ varaa oikeuden kieltäytyä hyväksymästä sen verkkosivustolle ohjaavien linkkien aktivointia.
 1. Käyttöehtojen voimassaoloaika VERKKOSIVUSTON käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. YHTIÖ varaa oikeuden muuttaa käyttöehtoja ja sisältöä yksipuolisesti milloin tahansa.
 2. Lausekkeiden erotettavuus
Jos jokin näiden ehtojen lausekkeista todetaan kokonaan tai osittain mitättömäksi tai pätemättömäksi, se koskee vain kyseistä mitättömäksi tai pätemättömäksi katsottua lauseketta tai osaa, ja lausekkeen kaikki muut osat ovat edelleen voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia.
 1. Sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka VERKKOSIVUSTON välityksellä tapahtuvaan palvelujen toimittamiseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Espanjan lakia. Kaikki VERKKOSIVUSTON välityksellä tapahtuvaan palvelujen toimittamiseen liittyvät riidat ratkaistaan Espanjan soveltuvien lakien mukaisesti määräytyvien tuomioistuimien lisäksi kuluttajariitalautakunnan, välimiesten tai muiden henkilöiden/organisaatioiden, joiden alainen YHTIÖ on riidan ilmetessä, toimivallan puitteissa.