JURIDISK MEDDELELSE

 1. Generelle oplysninger
www.cosentino.com (herefter benævnt WEBSTEDET) tilhører Cosentino Global, S.L.U. (herefter VIRKSOMHEDEN), som har virksomhedsskattekode B01966597 og hjemsted på Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería), er registreret i Almerías erhvervsregister, Bog 90, Afsnit 176, Sider 2270, 4. post. WEBSTEDET giver brugere mulighed for at få adgang til og bruge forskellige tjenester og indhold. Derfor fungerer WEBSTEDET som et medium til at levere og fremme virksomhedens produkter og tjenester og dirigere adgang til sine onlinetjenester. Dette dokument har til formål at bringe de aktiviteter, der udføres af VIRKSOMHEDEN på WEBSTEDET, regelmæssig brug af stedet samt køb af produkter og tjenester af brugere i overensstemmelse med gældende forordninger
 1. Arten af tjenesterne
I princippet er adgang til WEBSTEDET gratis, uden at det berører det faktum, at køb af produkter og tjenester via WEBSTEDET kræver betaling. VIRKSOMHEDEN leverer følgende tjenester til brugeren og/eller kunden via PORTALEN:
 • COSENTINO-oplysninger og download af indhold
 • Tilmeldingsformular til nyhedsbrev
 • Tilmeldingsformular til jobtilbud
 • Anmodningsformular til forretningskontakt og kundeservice
Hver enkelt af disse tjenesters funktioner er beskrevet på webstedet.
 1. BRUGERS ansvarsområder
BRUGEREN accepterer ikke at ville bruge WEBSTEDET eller oplysningerne tilvejebragt på WEBSTEDET til at foretage handlinger, der strider mod loven, moral og den offentlige orden. Mere generelt accepterer BRUGEREN at bruge WEBSTEDET i overensstemmelse med de vilkår, der er angivet af VIRKSOMHEDEN. Meninger, indhold og alle aktiviteter udført af BRUGEREN er udelukkende dennes ansvar. VIRKSOMHEDEN kan ikke gøres ansvarlig for eventuel skade, der forårsages af aktiviteter uden for dens kontrol, og som den ikke er bekendt med.
 1. VIRKSOMHEDENS ansvarsområder
VIRKSOMHEDEN er ikke erstatningsansvarlig for fejl ved adgang til WEBSTEDET eller dets indhold, selvom den vil gøre sit ypperste for at undgå sådanne fejl. VIRKSOMHEDEN forbeholder sig ret til midlertidigt at suspendere adgangen til WEBSTEDET uden forudgående varsel med henblik på at udføre vedligeholdelse, reparation, forbedringer og opdatere det.
 1. Industriel og intellektuel ejendom
Hele webstedet: billeder, mærker, grafik, logoer, knapper, softwarefiler, farvekombinationer, såvel som strukturen, udvalget, rækkefølgen og præsentationen af ​​dets indhold er beskyttet af industrielle og intellektuelle ejendomslove, der forbyder deres gengivelse, distribution, offentliggørelse og ændring, bortset fra til personlig og privat brug. Det er strengt forbudt at bruge WEBSTEDET eller eventuelle elementer på det til forretningsmæssige eller ulovlige formål. WEBSTEDETS indhold kan udelukkende downloades til brugerens computer til privat brug eller brug, der ikke er forretningsrelateret. Det pågældende indhold kan dog ikke bruges til eventuel aktivitet eller gengives, distribueres, ændres, offentliggøres eller overføres, medmindre der er givet specifik og udtrykkelig tilladelse hertil. WEBSTEDET garanterer ikke, at indholdet på det er korrekt eller fejlfrit, eller at brugerens gratis brug af indholdet ikke krænker tredjeparters rettigheder. Korrekt eller uretmæssig brug af dette websteds indhold er brugerens ansvar. VIRKSOMHEDEN forbeholder sig ret til at bruge indhold, som brugere har tilvejebragt på WEBSTEDET, selv efter at brugeren har afmeldt portalen. VIRKSOMHEDEN sikrer dog, at brugeres personoplysninger ikke bliver brugt til at udnytte de pågældende data. Hvis en bruger eller en tredjepart mener, at eventuelt indhold på WEBSTEDET krænker ophavsrettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, beder vi dem om at indberette en sådan omstændighed ved at sende en e-mail til VIRKSOMHEDEN på atencioncliente@cosentino.com og medtage mindst de følgende punkter:
 1. a) Klagerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail. b) Nærmere oplysninger om den person/organisation, der ejer ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der kan være krænket. c) Angivelse af krænket indhold, og hvor det er placeret på WEBSTEDET. d) Et udsagn, der forklarer, at indhold er blevet medtaget uden udtrykkelig tilladelse fra den person/organisation, der ejer ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Uanset ovenstående, forbeholder VIRKSOMHEDEN sig ret til at forsvare sig mod krav, der er baseret på gældende forordninger om annoncering, ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder.
 2. Hyperlinks
WEBSTEDET har hyperlinks til tredjepartswebsteder. Virksomheden er ikke på nogen måde erstatningsansvarlig for forbindelser, indhold eller foranstaltninger, der træffes med hensyn til databeskyttelse eller behandling af personoplysninger i disse hyperlinks. VIRKSOMHEDEN anbefaler brugere at læse databeskyttelsespolitikken for hyperlinkede websteder omhyggeligt. Hyperlinks til enhver af siderne på VIRKSOMHEDENS WEBSTED fra et eksternt websted er underlagt de følgende vilkår:
 • Ingen delvis eller fuld gengivelse af enhver af tjenesterne, der er indeholdt på VIRKSOMHEDENS WEBSTED, er tilladt. • Der må ikke medtages falske, unøjagtige eller usandfærdige udsagn om siderne på VIRKSOMHEDENS WEBSTED og dets tjenester. • VIRKSOMHEDEN er under ingen omstændigheder ansvarlig for indholdet, oplysningerne, udsagnene, meningerne eller tjenesterne, der stilles til rådighed for offentligheden på webstedet, der indeholder hyperlinks til WEBSTEDET. • Alle hyperlinks skal linke til WEBSTEDETS startside. • Hvis en interesseret part gerne vil hyperlinke til WEBSTEDET, skal denne kommunikere den pågældende interesse til VIRKSOMHEDEN for at indhente udtrykkeligt samtykke til at gøre det. VIRKSOMHEDEN forbeholder sig ret til at nægte at acceptere aktiveringen af links til dets websted.
 1. Gyldighedsperioden for brugsvilkårene Brugsvilkårene for WEBSTEDET er af tidsubegrænset karakter. VIRKSOMHEDEN forbeholder sig, under alle omstændigheder, den ensidige ret til at ændre brugsvilkårene og indholdet.
 2. Adskillelighed af bestemmelser
Hvis en bestemmelse, der er indeholdt i disse vilkår, erklæres helt eller delvist ugyldig, skal dette kun påvirke den pågældende bestemmelse eller den del, der anses for ugyldig, mens alle andre elementer i bestemmelsen bevarer deres fulde retsvirkning.
 1. Gældende lovvalg og værneting Leveringen af tjenester via WEBSTEDET og de aktuelle brugsvilkår er underlagt spansk lovgivning. Alle problemstillinger vedrørende tjenester, der leveres via WEBSTEDET, vil blive løst i henhold til kompetencen tilhørende forbrugervoldgiftsdomstole, mæglere eller lignende personer/organisationer, som VIRKSOMHEDEN er underlagt på det tidspunkt, hvor problemstillingen opstår, i tillæg til tilsvarende domstole i overensstemmelse med spansk lovgivning.