RÄTTSLIGT MEDDELANDE

 1. Allmän information
www.cosentino.com (härefter WEBBPLATSEN) tillhör Cosentino Global, S.L.U. (härefter BOLAGET), med spanskt registreringsnummer (NIF) B01966597 och registrerad adress på Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería, Spanien), registrerat i företagsregistret Registro Mercantil de Almería, Volym 90, Sektion 176, Sidor 2270, 4:e registreringen. WEBBPLATSEN ger användare åtkomst till och användning av olika tjänster och innehåll. WEBBPLATSEN fungerar därmed som ett medel för att erbjuda och främja företagets produkter och tjänster och ge direktåtkomst till dess onlinetjänster. Detta dokument har som mål att ta de verksamheter som utförs av BOLAGET på WEBBPLATSEN, dess regelbundna användning och inköp av produkter och tjänster av användare i linje med tillämpliga bestämmelser
 1. Tjänsternas ursprung
Åtkomst till WEBBPLATSEN är gratis, utan att ta hänsyn till det faktum att inköp av produkter och tjänster genom WEBBPLATSEN kräver betalning. BOLAGET tillhandahåller följande tjänster till användaren och/eller kunden via PORTALEN:
 • Information om COSENTINO och nedladdning av information
 • Registreringsformulär för nyhetsbrevsprenumeration
 • Registreringsformulär för lediga tjänster
 • Formulär för affärskontakt och begäran om tjänst
Egenskaperna för var och en av dessa tjänster finns angivna på WEBBPLATSEN.
 1. ANVÄNDARENS ansvar
ANVÄNDAREN går med på att inte använda WEBBPLATSEN eller informationen som finns på den för att utföra några åtgärder som går emot lagen, moralen och allmän ordning. ANVÄNDAREN godkänner att använda WEBBPLATSEN i enlighet med de villkor som har angivits av BOLAGET. ANVÄNDAREN har exklusivt ansvar för alla åsikter, allt innehåll och alla aktiviteter som han/hon delar. BOLAGET kan inte hållas ansvarigt för någon skada som orsakas av aktiviteter bortom dess kontroll och som det inte har kännedom om.
 1. BOLAGETS ansvar
BOLAGET kan inte hållas ansvarigt för fel som uppstår vid åtkomst av WEBBPLATSEN eller dess innehåll, även om det kommer att göra sitt bästa för att undvika sådana fel. BOLAGET reserverar sig rätten att, utan föregående information om detta, temporärt upphäva åtkomsten till WEBBPLATSEN för att utföra underhåll, reparationer, förbättringar och uppdateringar.
 1. Branschegendom och immateriella rättigheter
Hela webbplatsen: bilder; varumärken; grafik; logotyper; knappar; programfiler; färgkombinationer; samt struktur, val, ordning och presentation av dess innehåll skyddas av lagar om branschegendom och immateriella rättigheter. Dessa förbjuder deras reproduktion, distribution, allmän utlämning och ändring, utom för personlig och privat användning. Det är strikt förbjudet att använda WEBBPLATSEN eller något element av den för affärs- eller olagliga syften. WEBBPLATSENs innehåll kan laddas ned till användarens dator enbart för strikt privata och icke-affärsrelaterad användningar. Detta innehåll kan inte användas för någon verksamhet, reproduktion, distribution, ändring, allmän utlämning, överföring, eller modifiering, såvida det inte sker med uttryckligt godkännande om detta. WEBBPLATSEN garanterar inte att dess innehåll är korrekt och felfritt eller att användarens kostnadsfria användning av innehåller inte bryter mot några tredjepartsrättigheter. Det är användarens ansvar att använda innehållet på webbplatsen på ett korrekt sätt. BOLAGET förehåller sig rätten att använda innehållet som användarna har delat på WEBBPLATSEN även efter att användaren har avregistrerat sig från portalen. BOLAGET garanterar dock att användares personuppgifter inte kommer att användas för att utnyttja sådana uppgifter. Om en eventuell användare eller tredjepart anser att något av innehållet på WEBBPLATSEN bryter mot upphovsrätten eller någon annan immaterialrätt, kommer vi att be dem rapportera sådana fall genom att skicka ett e-postmeddelande till BOLAGET till atencioncliente@cosentino.com, och minst inkludera följande punkter:
 1. a) Rapporterarens namn, adress, telefonnummer och e-post. b) Detaljer om person-/organisationsnummer som innehar upphovsrätt eller andra immaterialrätter som eventuellt överträds. c) Information om det innehåll som överträder rättigheten och var det finns på WEBBPLATSEN. d) Ett meddelande som förklarar att innehåll har inkluderats utan ett uttryckligt godkännande av personen/organisationen som har upphovsrätten eller andra immaterialrätter över materialet. Trots ovanstående, reserverar sig BOLAGET rätten att försvara sig självt mot eventuella anspråk som grundas på aktuella bestämmelser om reklam-, upphovsrätter och andra immaterialrätter i full kraft och effekt.
 2. Hyperlänkar
WEBBPLATSEN har hyperlänkar till tredjepartswebbplatser. BOLAGET tar inte något ansvar på något sätt för anslutningar, innehåll eller åtgärder som tas gällande integriteten eller behandlingen av personuppgifterna i dessa hyperlänkar. BOLAGET rekommenderar användare att noggrant läsa de integritetspolicyer som tillhör de sidor som hyperlänkarna länkar till. Hyperlänkar till någon av sidorna som tillhör BOLAGETS WEBBPLATS från en extern webbplats kommer att vara föremål för följande villkor:
 • Det är förbjudet att delvis eller helt göra en reproduktion av BOLAGETS WEBBPLATS. • Inga falska, felaktiga eller osanna meddelanden om sidorna på BOLAGETS WEBBPLATS och dess tjänster får inkluderas. • BOLAGET kommer inte under några omständigheter att ansvara för innehållet, informationen, meddelanden, åsikter eller tjänster som görs tillgängliga för allmänheten på webbplatser som hyperlänkar till WEBBPLATSEN. • Alla hyperlänkar skall länka till WEBBPLATSENS startsida. • Om en tredjepart skulle vilja använda en hyperlänk till WEBBPLATSEN, bör han/hon kommunicera detta intresse till BOLAGET för att få ett uttryckligt godkännande att göra det. BOLAGET förbehåller sig rätten att neka att godkänna aktiveringslänkar till dess webbplats.
 1. Giltighetsperiod för användarvillkor Användarvillkoren för WEBBPLATSEN är permanenta. BOLAGET förbehåller sig den ensidiga rätten att, oavsett omständighet, ändra användarvillkoren och innehållet.
 2. Klausul om särskiljande
Om någon klausul som inkluderas i dessa villkor fastställs vara ogiltig till viss del eller i sin helhet, skall detta enbart påverka den berörda klausulen eller den del som bedöms som ogiltig, medan alla andra element i klausulen fortsätter att gälla i med full kraft och effekt.
 1. Tillämpliga styrande lagar och tillämplig jurisdiktion Tillhandahållandet av tjänsterna genom WEBBPLATSEN och befintliga användarvillkor styrs av Spaniens lagar. Alla problem som uppstår gällande tjänster som tillhandahålls genom WEBBPLATSEN kommer att lösas under den jurisdiktion som gäller för konsumentens, medlarens eller liknande persons/organisations skiljedomstol som BOLAGET är föremål för i ögonblicket då problemet uppstod, utöver motsvarade domstolar i enlighet med Spaniens styrande lagar.