Retningslinjer for personvern

COSENTINO vet at du ønsker å vite hvordan personopplysningene dine brukes og distribueres. Vi tar forvaltning av konfidensiell informasjon på alvor. Du finner mer informasjon om våre retningslinjer for personvern nedenfor.
 1. Identiteten til personen/selskapet som er ansvarlig for filen
Informasjon som oppgis av BRUKEREN i skjemaer på NETTSIDEN, vil bli inkludert i en eller flere filer som Cosentino Global, S.L.U. (heretter SELSKAPET) har ansvar for. SELSKAPET har firmaskattekode B01966597 og registrerte adresse i Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería).
 1. Formålet med behandlingen
SELSKAPET vil behandle informasjon som oppgis av BRUKEREN for ulike formål, avhengig av måten dataene ble samlet inn på:
 • For å gi de tjenestene som ønskes av BRUKEREN.
 • For å behandle, administrere, gi, utvide og forbedre tjenestene BRUKEREN har valgt å abonnere på eller registrert seg for.
 • For å tilpasse tjenester for å forbedre kvaliteten for BRUKEREN.
 • For å utvikle nye tjenester knyttet til tidligere tjenester.
 • For å utføre statistiske studier som åpner for forbedringer i tilgjengelige tjenester.
 • For å sende informasjon som kreves av BRUKEREN.
 • For å behandle jobbprofiler innsendt av BRUKEREN.
 • For å administrere kontraktsmessige forhold og forretningsforhold mellom SELSKAPET og BRUKEREN etter behov.
 • For å sende informasjon om endringer i produkter eller tjenester kjøpt av BRUKEREN.
 • For å sende informasjon om nye tjenester eller tjenester tilsvarende de opprinnelig kjøpte.
BRUKEREN samtykker til behandling av dataene sine til formålene som er beskrevet, uten at dette berører retten de har til å bekrefte eller tilbakekalle gitt tillatelse ved å krysse av for dette på ethvert skjema. I henhold til de ovennevnte formålene vil dataene, med ditt samtykke, bli behandlet under tidsrammen som er angitt på ethvert skjema, eller til du ber om å kansellere samtykket eller nekter databehandling. Dersom det eksisterer et forretningsforhold mellom SELSKAPET og BRUKEREN, vil dataene lagres så lenge forretningsforholdet varer, og etterpå for å kunne oppfylle juridiske krav. Brukeren er dermed informert og samtykker uttrykkelig til at personopplysningene deres blir behandlet av SELSKAPET med nettverktøy for å sende elektroniske meldinger som tilbys av selskaper som SalesForce, som ligger i USA og forholder seg til EU-US Privacy Shield Framework, som gir tilstrekkelige garantier for behandlingen av personopplysningene dine. Disse verktøyene samler inn informasjon gjennom piksler (små transparente elektroniske bilder knyttet til adressen din), som gjør det mulig for oss å vite hvem som har tilgang kampanjen vår til hvilken tid. BRUKEREN kan stoppe denne automatiske nedlastingen av bilder i systeminnstilingene for e-posten sin.
 1. Mottakere av informasjon
Vi informerer om at informasjonen ikke vil bli sendt til tredjeparter, unntatt når:
 • Overføringen er hjemlet i lov.
 • Mottakeren av en slik overføring er et av selskapene i COSENTINOGRUPPEN (forms.cosentino.com/cosentino-group-subsidiaries/), det er nødvendig for å utvikle forretningsforholdet vårt med deg, eller fordi du har bedt om et bestemt produkt eller en tjeneste, som svar på legitim interesse, eller for forretningsformål. Noen av selskapene i COSENTINOGRUPPEN kan befinne seg i tredjepartsland, inkludert land der lokal lovgivning ikke krever tilstrekkelig sikkerhetsnivå tilsvarende det som er fastsatt av datatilsynet i Spania.
 • Databehandlingen er et svar på den frie og legitime aksepten for et rettsforhold med utvikling, gjennomføring og kontroll so antyder en sammenheng mellom beskrevet databehandling og tredjepartsfiler. Eksempler kan være butikker der du skal hente prøver eller hvor du har bedt om en avtale, banker for fakturering av kjøpte produkter og tjenester, eller leveringsselskaper for å sending av kjøpte produkter.
 • Data kan bli forespurt av ombudsmannen, riksadvokaten, dommere, domstoler, eller spansk revisjonsrett i utøvelsen av deres respektive funksjoner.
Data kan også sendes til leverandører som tilbyr en tjeneste til SELSKAPET som krever tilgang til personopplysningene dine.
 1. Forespurt informasjon kan være obligatorisk eller valgfri
Obligatorisk informasjon vil i ethvert skjema være merket med en stjerne. Dersom BRUKEREN unnlater å oppgi denne informasjonen, vil ikke tjenesten BRUKEREN forespør kunne brukes.
 1. Utøvelse av rettigheter
BRUKEREN kan tilbakekalle sitt samtykke og utøve sine rettigheter til innsyn, retting, sletting/fjerning, motsettelse, begrensning og flytting ved å sende en e-post til personvernsrepresentanten vår på gdpr@cosentino.com, eller per post til adressen som står ovenfor. BRUKEREN må identifisere seg selv som BRUKER av NETTSIDEN, legge ved en fotokopi av nasjonalt ID-kort eller tilsvarende identifikasjon, og forklare forespørselen sin. Skulle du noen gang føle at personvernsrettighetene dine har blitt krenket, kan du sende inn et krav til datatilsynet i Spania (www.aepd.es).
 1. BRUKERENS forpliktelser
BRUKEREN forsikrer om at de er myndige og at all informasjon som oppgis er korrekt og sann. BRUKEREN forplikter seg til å informere SELSKAPET om eventuelle endringer i informasjonen ved å sende en e-post til personvernsrepresentanten vår på gdpr@cosentino.com, identifisere seg som BRUKER av NETTSTEDET og beskrive informasjonen som skal endres.
 1. Tredjepartsdata oppgitt av BRUKEREN
Hvis BRUKEREN oppgir personopplysninger om tredjeparter, garanterer de at de har informert de berørte på forhånd og at de har fått deres samtykke til at dataene deres blir kommunisert til SELSKAPET. BRUKEREN garanterer at berørte partene er myndige og at informasjonen er korrekt og sann. SELSKAPET vil bekrefte samtykke fra de berørte gjennom en personlig e-post som ber dem bekrefte at de har gitt samtykke til BRUKEREN på sine vegne. Dersom det skulle oppstå erstatningsansvar som følge av brudd på disse betingelsene av BRUKEREN, må BRUKEREN svare for konsekvensene av et slikt brudd.
 1. Behandling av Facebookdata
Tilgang til innhold levert av SELSKAPET via Facebook utføres fo Facebookbrukere på frivillig og gratis basis, og innebærer brukernes formelle aksept av disse retningslinjene for personvern og alle andre generelle eller spesifikke forskrifter fastsatt av Facebook for personvernsformål (Facebooks retningslinjer for personvern). SELSKAPET garanterer konfidensialitet til personopplysninger oppgitt av brukerne, og garanterer også korrekt behandling i samsvar med personvernlovgivning og disse retningslinjene. I samsvar med nevnte forskrifter informerer SELSKAPET deg om at tilgang til innhold krever at brukeren oppgir visse opplysninger som anses som konfidensielle (heretter «Personopplysninger»). Med mindre annet er uttrykkelig angitt må alle personopplysninger oppgis for å få tilgang til innholdet. Før personopplysninger samles inn, vil SELSKAPET gi brukeren en lenke til disse retningslinjene for personvern, slik at brukeren kan gi informert og utvetydig samtykke til at SELSKAPET behandler personopplysningene deres. Dersom brukeren samtykker ved å huke av i den tilhørende avkryssingsboks i skjemaet, gir det SELSKAPET autorisasjon til å sende forretningsmeldinger om produkter, tjenester, arrangementer og annen relevant forretningsinformasjon knyttet til SELSKAPET. Det er helt avgjørende at bruker er over 16 år for å få tilgang SELSKAPETS innhold. Det er brukerens ansvar å sørge for at all informasjon stemmer og er oppdatert. SELSKAPET opplyser brukere om at de bare må oppgi personopplysninger som er riktige, relevant, oppdaterte, nøyaktige og sanne. Brukeren er dermed utelukkende ansvarlig for direkte og/eller indirekte skader som påført tredjeparter eller SELSKAPET ved bruk av personopplysninger tilhørende en annen person, eller brukerens egne personopplysninger som er usanne, feilaktige, ikke er oppdaterte, upassende eller ikke er relevante. Ved å akseptere disse retningslinjene for personvern, godtar brukeren at SELSKAPET har tilgang til: (I) informasjon (inkludert personopplysninger) som brukeren oppgir gjennom eksisterende registreringsskjemaer (ii) deres profildata på Facebook (inkludert profilbildet). Alle personopplysninger vil bli inkludert i mapper SELSKAPET er ansvarlig for. Du finner identiteten til det/n ansvarlige personen/selskapet, samt formål, mottakere, og annen tilsvarende informasjon om dataene som behandles, i begynnelsen av disse retningslinjene for personvern. Som angitt i del 5 av disse retningslinjene for personvern, kan BRUKEREN utøve sine rettigheter til innsyn, retting, sletting/fjerning, motsettelse, begrensning og flytting ved å sende en e-post til personvernsrepresentanten vår på gdpr@cosentino.com eller per post til adressen som står ovenfor, identifisere seg selv som en FACEBOOBRUKER, legge ved en fotokopi av nasjonalt ID-kort eller tilsvarende identifikasjon, og forklare forespørselen sin. Skulle du noen gang føle at personvernsrettighetene dine har blitt krenket, kan du sende inn et krav til datatilsynet i Spania (www.aepd.es).
 1. Informasjonskapsler og sporingsfiler
BRUKEREN godtar bruk av informasjonskapsler og sporingsfiler for IP-adresse som gjør det mulig for SELSKAPET å samle inn statistiske data om: dato for første besøk, antall økter, siste dato for besøk, URL-opprinnelse, nettleseren som brukes og skjermoppløsning. BRUKEREN kan stoppe installasjon av informasjonskapsler ved å justere nettleserinnstillingene sine. SELSKAPET vil i midlertidig ikke være ansvarlig dersom riktig funksjonalitet på nettstedet hemmes fordi informasjonskapsler ikke er installert. Du kan se mer informasjon om INFORMASJONSKAPSLER i våre RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER.
 1. Sikkerhetstiltak
SELSKAPET har gjennomført nødvendige tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å sikre sikkerheten til personopplysninger og for å forhindre endringer, tap, ikke-autorisert tilgang eller behandling av de nevnte dataene. Det er tatt hensyn til teknologi som brukes, typen lagrede data og potensiell menneskelige, naturlige eller fysiske farer de er utsatt for.