Tietosuojakäytäntö

COSENTINO on tietoinen, että haluat tietää, miten henkilötietojasi käytetään ja luovutetaan. Suhtaudumme vakavasti luottamuksellisten tietojen hallintaan. Alla on lisätietoa tietosuojakäytännöstämme.
 1. Asiakirjasta vastaava henkilö/yhtiö
Tiedot, jotka KÄYTTÄJÄ on antanut jollain VERKKOSIVUSTON lomakkeista, sisällytetään yhteen tai useampaan asiakirjaan, joista vastaa Cosentino Global, S.L.U. -yhtiö (jäljempänä: YHTIÖ), jonka verotunnus on B01966597 ja rekisteröity osoite Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería).
 1. Käsittelyn tarkoitus
YHTIÖ käsittelee KÄYTTÄJÄN antamia tietoja eri tarkoituksissa riippuen tietojen keruutavasta:
 • KÄYTTÄJÄN pyytämien palvelujen toimittamiseksi
 • palvelujen, jotka KÄYTTÄJÄ on päättänyt tilata tai joihin hän on päättänyt rekisteröityä, käsittelemiseksi, hallinnoimiseksi, toimittamiseksi, laajentamiseksi ja kehittämiseksi
 • palvelujen mukauttamiseksi niiden laadun paratamiseksi KÄYTTÄJÄLLE
 • aikaisempiin palveluihin liittyvien uusien palvelujen suunnittelemiseksi
 • tilastollisten tutkimusten toteuttamiseksi, joilla toimitettavien palvelujen muotoilua voidaan kehittää
 • KÄYTTÄJÄN tarvitsemien tietojen lähettämiseksi
 • KÄYTTÄJÄN lähettämien työnhakijaprofiilien käsittelemiseksi
 • YHTIÖN ja KÄYTTÄJÄN välisen sopimus- ja liikesuhteen hoitamiseksi tarvittaessa
 • tietojen lähettämiseksi koskien KÄYTTÄJÄN ostamien tuotteiden tai palvelujen muutoksia
 • tietojen lähettämiseksi koskien uusia palveluja tai aiemmin ostettuja palveluja vastaavia palveluja.
KÄYTTÄJÄ antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn kuvatuissa tarkoituksissa tämän vaikuttamatta hänen oikeuteensa vahvistaa tai peruuttaa kyseinen suostumus valitsemalla asianmukaisen ruudun kullakin lomakkeella. Tietojasi käsitellään suostumuksellasi edellä mainituissa tarkoituksissa kullakin lomakkeella ilmoitetulla aikavälillä, tai kunnes ilmoitat haluavasi peruuttaa suostumuksen tai kieltää tietojen käsittelyn. Jos YHTIÖN ja KÄYTTÄJÄN välillä on liikesuhde, tietojasi säilytetään tämän liikesuhteen keston ajan ja tarvittaessa sen jälkeen oikeudellisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Käyttäjä on täten tietoinen ja antaa yksiselitteisen ja nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn YHTIÖN toimesta sähköisten ilmoitusten lähettämiseen tarkoitettujen verkkotyökalujen avulla, joita toimittavat yritykset kuten SalesForce, joka sijaitsee Yhdysvalloissa ja noudattaa henkilötietojesi käsittelyn riittävästi takaavaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä. Nämä työkalut keräävät tietoja nk. seurantapikselien (osoitteeseesi liitettyjen pienten läpinäkyvien sähköisten kuvien) kautta, joiden avulla saamme tietää, kuka avaa kampanjamme ja milloin. KÄYTTÄJÄ voi estää tällaisen käytön sähköpostin hallintajärjestelmän asetuksissa estämällä kuvien automaattisen lataamisen.
 1. Tietojen vastaanottajat
Ilmoitamme, ettei tietojasi lähetetä kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tapauksissa:
 • siirto perustuu lakiin
 • tällaisen siirron vastaanottaja on jokin COSENTINO-KONSERNIN yhtiöistä (forms.cosentino.com/cosentino-group-subsidiaries/), ja siirto on tarpeen meidän ja sinun välisen liikesuhteen kehittämiseksi tai koska olet pyytänyt tiettyä tuotetta tai palvelua, oikeutetun edun perusteella tai yrityksen tarkoituksiin. Jotkin COSENTINO-KONSERNIN yhtiöistä saattavat sijaita kolmansissa maissa, joihin kuuluu maita, joissa paikallisessa lainsäädännössä ei vaadita riittävää tietosuojan tasoa, joka vastaa Espanjan tietosuojaviraston vaatimuksia.
 • Tietojen käsittely perustuu oikeussuhteen vapaaehtoiseen ja lailliseen hyväksymiseen, jossa oikeussuhteen kehittäminen, toteuttaminen ja hallinta vaatii yhteyden kyseisen tietojen käsittelyn ja kolmansien osapuolten asiakirjojen välillä, kuten: myymälät, joista sinun on tarkoitus noutaa näytteitä tai joissa olet pyytänyt sovittua tapaamista; pankit ostettujen tuotteiden ja palvelujen laskuttamiseksi; tai kuljetusyritykset ostettujen tuotteiden lähettämiseksi.
 • Julkinen asiamies, syyttäjäviranomainen, tuomari, tuomioistuin tai Espanjan tilintarkastustuomioistuin saattavat pyytää tietoja toteuttaessaan tehtäviään.
Tietoja voidaan myös lähettää toimittajille, jotka toimittavat YHTIÖLLE jotain palveluja ja joiden on saatava pääsy henkilötietoihisi.
 1. Pyydettyjen tietojen pakollisuus tai vapaaehtoisuus
Pakolliset tiedot on merkitty kuhunkin lomakkeeseen tähtimerkillä. Jos näitä tietoja ei anneta, KÄYTTÄJÄLLE ei voida toimittaa hänen pyytämäänsä palvelua.
 1. Oikeuksien käyttäminen
KÄYTTÄJÄ voi peruuttaa suostumuksensa tai käyttää oikeuttaan saada pääsy tietoihin, tietojen oikaisemiseen, tietojen poistoon, vastustaa käsittelyä, käsittelyn rajoittamiseen ja tietojen siirtoon järjestelmästä toiseen lähettämällä sähköpostia tietosuojavastaavallemme osoitteeseen gdpr@cosentino.com tai postia edellä mainittuun osoitteeseen, ilmoittamalla olevansa VERKKOSIVUSTON KÄYTTÄJÄ, liittämällä mukaan kopion kansallisesta henkilökortistaan tai vastaavasta ja erittelemällä pyyntönsä. Jos epäilet, että henkilötietoja koskevia oikeuksiasi on loukattu, voit myös lähettää reklamaation Espanjan tietosuojavirastolle (www.aepd.es).
 1. KÄYTTÄJÄN velvollisuudet
KÄYTTÄJÄ vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen ja annettujen tietojen olevan täsmällisiä ja totuudenmukaisia. KÄYTTÄJÄ sitoutuu ilmoittamaan YHTIÖLLE kaikista muutoksista annetuissa tiedoissa lähettämällä sähköpostia tietosuojavastaavallemme osoitteeseen gdpr@cosentino.com, ilmoittamalla olevansa VERKKOSIVUSTON KÄYTTÄJÄ ja erittelemällä muutettavat tiedot.
 1. KÄYTTÄJÄN antamat kolmansien osapuolten tiedot
Jos KÄYTTÄJÄ antaa mihin tahansa tarkoitukseen kolmansien osapuolten henkilötietoja, hän vakuuttaa tiedottaneensa asianosaista etukäteen ja hankkineensa tämän suostumuksen tietojensa välittämisestä YHTIÖLLE. KÄYTTÄJÄ vakuuttaa, että asianosainen on täysi-ikäinen ja että annetut tiedot ovat täsmällisiä ja totuudenmukaisia. YHTIÖ varmentaa osapuolen suostumuksen ei-kaupallisella sähköpostiviestillä, jossa asianosaista pyydetään vahvistamaan KÄYTTÄJÄN hänen puolestaan antama suostumus. Jos KÄYTTÄJÄ rikkoo näitä ehtoja ja tästä aiheutuu vahinkoa, KÄYTTÄJÄ on vastuussa kyseisen rikkomuksen seurauksista.
 1. Facebook-tietojen käsittely
Pääsy sisältöön, jonka YHTIÖ antaa Facebookin välityksellä, tarjotaan Facebookin käyttäjille vapaaehtoisesti ja ilmaiseksi, ja tarkastelemalla sisältöä käyttäjät ilmoittavat hyväksyvänsä virallisesti tämän tietosuojakäytännön ja kaikki muut yleiset ja yksilöidyt ehdot, jotka Facebook on tietosuojatarkoituksessa asettanut (Facebookin tietosuojakäytäntö). YHTIÖ takaa käyttäjien luovuttamien henkilötietojen luottamuksellisuuden sekä niiden asianmukaisen käsittelyn voimassa olevien ja täytäntöönpanokelpoisten tietosuojamääräysten ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. YHTIÖ antaa sinulle kyseisten määräysten mukaisesti tiedoksi, että päästäkseen sisältöön käyttäjän on annettava tiettyjä luottamuksellisina pidettäviä tietoja (jäljempänä: henkilötiedot). Ellei muuta ole nimenomaisesti ilmoitettu, sisältöön päästäkseen on annettava kaikki pyydetyt henkilötiedot. Ennen henkilötietojen keräämistä YHTIÖ antaa käyttäjälle linkin tähän tietosuojakäytäntöön, jolloin käyttäjä pystyy antamaan YHTIÖLLE etukäteen tietoisen, yksilöidyn ja yksiselitteisen suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn. Jos käyttäjä vastaavasti antaa nimenomaisen suostumuksensa valitsemalla vastaavan ruudun lomakkeelta, hän antaa YHTIÖLLE luvan lähettää kaupallisia tiedotteita tuotteista, palveluista ja tapahtumista sekä muita merkityksellisiä liiketoimintaa koskevia tietoja, jotka liittyvät YHTIÖÖN. Ehdoton edellytys pääsylle YHTIÖN sisältöön on, että KÄYTTÄJÄ on yli 16-vuotias. On käyttäjän vastuulla varmistua, että kaikki annettavat tiedot ovat totuudenmukaisia ja ajantasaisia. YHTIÖ antaa käyttäjille tiedoksi, että heidän antamiensa henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia, ajantasaisia, täsmällisiä ja totuudenmukaisia. Tästä syystä käyttäjä yksin on vastuussa välittömästi ja/tai välillisistä vahingoista, joita saattaa aiheutua kolmansille osapuolille tai YHTIÖLLE muun henkilön henkilötietojen käytöstä tai käyttäjän omien henkilötietojen käytöstä, kun ne ovat vääriä, virheellisiä, vanhentuneita, epäasianmukaisia tai epäolennaisia. Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön käyttäjä hyväksyy, että YHTIÖLLÄ on pääsy: (i) tietoihin (mukaan luettuna henkilötiedot), jotka käyttäjä antaa jollakin olemassa olevista rekisteröintilomakkeista (ii) hänen Facebook-profiilin tietoihin (mukaan luettuna profiilikuva). Kaikki annettavat henkilötiedot sisällytetään asiakirjoihin, joista vastaa YHTIÖ. Vastaavan henkilön/yhtiön tiedot sekä käsiteltävien tietojen tarkoitukset, vastaanottajat ja muut vastaavat tiedot löytyvät tämän tietosuojakäytännön alusta. Kuten tämän tietosuojakäytännön kappaleessa 5 on ilmoitettu, KÄYTTÄJÄ voi myös käyttää oikeuttaan saada pääsyn tietoihin, tietojen oikaisemiseen, tietojen poistoon, vastustaa käsittelyä, käsittelyn rajoittamiseen ja tietojen siirtoon järjestelmästä toiseen lähettämällä sähköpostia tietosuojavastaavallemme osoitteeseen gdpr@cosentino.com tai postia edellä mainittuun osoitteeseen, ilmoittamalla olevansa FACEBOOKIN KÄYTTÄJÄ, liittämällä mukaan kopion kansallisesta henkilökortistaan tai vastaavasta ja erittelemällä pyyntönsä. Jos epäilet, että henkilötietoja koskevia oikeuksiasi on loukattu, voit myös lähettää reklamaation Espanjan tietosuojavirastolle (www.aepd.es).
 1. Evästeet ja seurantatiedostot
KÄYTTÄJÄ hyväksyy evästeiden ja IP-osoitteen seurantatiedostojen käytön, joiden avulla YHTIÖ voi kerätä tilastotietoa seuraavista: ensimmäisen käynnin päivämäärä; istuntojen lukumäärä; viimeisen käynnin päivämäärä; URL-alkuosoite; käytetty selain; ja näytön resoluutio. KÄYTTÄJÄ voi estää evästeiden asentamisen muuttamalla selaimensa asetuksia. YHTIÖ ei kuitenkaan ole vastuussa, jos verkkosivuston asianmukainen toiminta estyy, koska evästeitä ei ole asennettu. Lisätietoa EVÄSTEITÄ löytyy EVÄSTEKÄYTÄNNÖSTÄMME.
 1. Turvatoimet
YHTIÖ on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet taatakseen henkilötietojen suojan ja estääkseen tietojen muuttamisen, häviämisen, luvattoman käytön ja luvattoman pääsyn tietoihin ottaen huomioon käytetty tekniikka, tallennettujen tietojen luonne sekä potentiaaliset inhimilliset, luonnolliset ja fyysiset riskit, joille ne altistuvat.